Projektstøtte fra LAG MANK

1 stk. Liftmaster og Materialebuffer til eksisterende laserskærer er støttet af LAG MANK.

Investeringen vil medføre en lang række fordele og skabe grundlag for hurtigere produktudvikling, reduceret produktionstid, minimere transport fra underleverandører, samt skabe arbejdspladser.

Læs mere om Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne her:
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Ring til os på telefon 64 75 10 66 eller bliv kontaktet og få et gratis tilbud